Door in het menu op "Extra email" te klikken, kunt u aan contactpersonen meerdere email adressen toekennen.

 

Klik op "Nieuw" voor een nieuw adres.

Selecteer in de keuze lijsten het bedrijf en het contactpersoon waarvoor u een email adres aan wilt maken.

 

En geef het nieuwe adres in. Klik vervolgens op het diskette symbool om het adres op te slaan.

 

U kunt het indien gewenst weer wijzigen door op het potlood symbool te klikken.